استفاده از خدمات

کلیه کاربران سرویسهای شیوا هاست و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای شیوا هاست، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس شیوا هاست می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی است که شیوا هاست از سرویس آنها استفاده می [...]

ادامه مطلب

توافق نامه

توافقنامه کاربران و شیوا هاست کلیه کاربران شیوا هاست و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای شیوا هاست، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس شیوا هاست می باشند. ماهیت این شرایط برای تضمین رعایت حقوق سایر کاربران اینترنت و تطابق با قوانین حاکم بر محیط سرویس دهندگانی است که شیوا هاست از […]

ادامه مطلب

قوانین پشتیبانی

قوانین پشتیبانی تعهدات کاربر : کاربر متعهد میشود تا از ارسال تیکتهای مکرر و در یک موضوع جدا خودداری کند. تمامی کاربران موظف هستند تا مشکلات خود را تنها و تنها از طریق سیستم تیکتینگ پیگیری نمایند و از تماس با واحدهای فروش (تماس با شرکت، استفاده از فرم تماس با ما، تماس با مشاور […]

ادامه مطلب